Booster Alu 1:1

Booster Alu 1:1
  • Booster 20 kHz Alu: 1:1 
  • Booster 35 kHz Alu: 1:1 

Spezifikationen

Typ Artikel-Nr. Arbeitsfrequenz Optionen
Alu 1:1100-13420 kHz
Alu: 1:1 100-13035 kHz

Spezifikationen

Artikelangaben
TypAlu 1:1
Artikel-Nr.100-134
Arbeitsfrequenz20 kHz
Optionen
TypAlu: 1:1
Artikel-Nr.100-130
Arbeitsfrequenz35 kHz
Optionen