Booster Alu 1:1,5

Booster Alu 1:1,5
  • Booster 20 kHz Alu: 1:1,5
  • Booster 35 kHz Alu: 1:1,5

Spezifikationen

Typ Artikel-Nr. Arbeitsfrequenz Optionen
Alu 1:1,5100-13520 kHz
Alu 1:1,5100-13135 kHz

Spezifikationen

Artikelangaben
TypAlu 1:1,5
Artikel-Nr.100-135
Arbeitsfrequenz20 kHz
Optionen
TypAlu 1:1,5
Artikel-Nr.100-131
Arbeitsfrequenz35 kHz
Optionen