Booster Alu 1:2

Booster Alu 1:2
  • Booster 20 kHz Alu: 1:2
  • Booster 35 kHz Alu: 1:2

Spezifikationen

Typ Artikel-Nr. Arbeitsfrequenz Optionen
Alu: 1:2100-27220 kHz
Alu: 1:2101-00135 kHz

Spezifikationen

Artikelangaben
TypAlu: 1:2
Artikel-Nr.100-272
Arbeitsfrequenz20 kHz
Optionen
TypAlu: 1:2
Artikel-Nr.101-001
Arbeitsfrequenz35 kHz
Optionen